Guide


Nu finns det en användarmanual, den är ännu inte fullständig, men det finns tillräckligt med information för att man skall komma igång. Den finns som PDF på länken nedan. Eller så kan man läsa den direkt på sidan här nedan, dock så är guiden på sidan inte alls lika fullständing som den som finns som PDF. Därför rekommenderar jag tillsvidare PDFen.

 

Klicka här för att hämta användarmanualen som PDF

 

Innehållsförteckning

 

 

Vad är jaktpejl?

Jakt pejl är ett hundpejlssystem för Android och är lämpligt för all typ av jakt
med hund. Du kan både pejla i realtid(förklaring av realtidspejlning se sektion)
och med manuell pejlning (förklaring av manuell pejlning se sektion:)

Jaktpejl kan även användas vid t.ex. bärplockning, om man är ett sällskap så
kan Jaktpejl användas för att på ett lätt sätt hålla reda på varandra samt
markera ut platser som man finner intressant.

Jaktpejl består av två applikationer: Jaktpejl – Hundenhet och Jaktpejl –
Pejlenhet

 

Vad krävs för att använda jaktpejl?

Jaktpejl behöver två Android mobiler för att fungera som ett pejlsystem. De
två mobilerna måste ha minst Android 2.2. Telefoner måste också ha GPS.

Jaktpejl använder sig av datatrafik för att kommunicera mellan Pejlenheten
och Hundenheten. Därför är det bra om man har fri datatrafik.

Jaktpejl kostar inget att använda utöver den trafikkostnaden din teleperatör
tar ut. Däremot finns det premiumfunktioner att köpa i
Pejlenhetsapplikationen om skulle vilja det.

Premiumfunktioner

Det finns förnärvarande två premiumfunktioner.

Den första är automatisk uppdatering av kordinater

Man kan fortfarande använda appen som tidigare utan att köpa
premiumfunktionerna.

Release noteringar

 

 Version 2.01

 • Buggfix: tiden för senaste positionen uppdaterades inte i informationsfönstret om man begärde koordinater manuellt.
 • Nu kan ta bort och editera platser som är tillagda. Antingen från meny alternativet Hantera platser eller direkt på kartan genom att först klicka på den plats man vill editera så att inforutan visas för att sedan klicka på inforutan för att få upp alternativ om att ta bort eller editera plats.

Version 2.0

 • Nu finns det premiumfunktioner att köpa i appen, bl.a.
  1. Automatisk uppdatering av koordinater. Kostar 30:- och gäller ett år.
  2. Möjlighet att lägga till platser, t.ex. pass/torn. Kostar 35:- och är sett engångsköp.
 • Jaktpejl använder sig nu av senaste Google maps som använder mindre kartrutor vilket gör att kartan laddar snabbare och använder mindre bandbredd. 
 • Användaren kommer att bli meddelad när det finns en ny version att ladda ner från Google Play.
 • Avstånd till hunden, tid för senaste rapporterade position och hundens hastighet visas om man klickar på hundikonen.
 • Ny batteri-ikon som skall vara lättare att tyda.
 • Fixat en bugg som fanns när man editerade hundenheter.

Användarmanual

Användarmanualen är ännu inte fullständig, den kommer kontinuerligt att uppdateras.

Här kan du läsa om hur du skall använda Jaktpejl, hur du kommer igång och lite tips & tricks för att göra pejlandet till en bättre upplevelse.

Kom igång

Steg 1

Hundenhet: Börja med att starta hundenhetsapplikationen.


Notis: Om datatrafiken är avslagen möts användaren av en popup ruta
som ber användare start det. Det samma gäller om användare har
GPS:en avstängd. Detta gäller Hundenheten, för Pejlenheten är det
bara nätverksåtkomst som är ett krav. Dock vill man se sin egen position
på kartan måste pejlenheten också ha GPS:en påslagen.

 

Steg 2

Pejlenhet: Starta pejlenhetsapplikationen. 

registration_popup

Så här ser det ut om det inte finns någon
hundenheten registrerad på pejlenheten

Notis:Första gången pejlenhetsappen startas möts man av en
popupruta som ber användaren registrerar en hundenhet.

Steg 3

Pejlenhet: Registrera hundenhet om igen finns registrerad. Antigen via popuprutan som visa(om igen hundenhet lagts till) eller klicka på knappen Lägg till hundenhet.

Notis:Finns ingen gräns för hur många hundenheter du kan registrera,
dock kan man förtillfället bara pejla en hundenhet i taget.

Steg 4

Pejlenhet: När du klickat på Registera hundenhet eller Lägg till hundenhet så möts du av två textfält den första är namnet på hundenheten du vill registrera, detta kan vara vilket namn som helst, det är bara till för din egen skull för att kunna identifierar den. Ett bra namn är väl namnet på hunden.

add_dog

Vy för att lägga till
hundenheter på pejlenheten

Det andra fältet är VIKTIGT här måste du mata in det idnummer som
finns i hundenhets appen

Steg 4.1

Hundenheten: Tillbaka till hundenheten. Klicka på menyknappen på din Android telefon för att få upp menyn

Steg 4.2

Hundenheten: Klicka på Hundenhetens-ID. Nu visas ett popup fönster med ID-nummret

Steg 4.3

Hundenheten: Nu finns det fler sätt man kan göra.

Steg 4.3.1

Det lättaste är: Långklicka(håll fingret intryckt) med fingret på det långa ID-nummret tills det visas en ruta Text Kopierad. Nu är ID-nummret kopierat. Skicka det med epost eller SMS till den telefon som har Pejlenheten.

Steg 4.3.2

Funkar också: Skiv ner ID-nummret med papper och penna

Steg 4.4

Pejlenhet: När du har ID-nummret på Pejlenheten antingen via epost eller SMS så kopiera det och klistra in det i rutan. Har du IDnummret på papper, klicka i textfälet där ID-nummret skall matas
in och skiv in det för hand.

Steg 4.5

Pejlenhet: Klicka på Spara

 

 

Lägg till hundenhet

 Steg 5

Hundenhet: Nu då hundenheten lagts till i pejlenheten är det dags att
gå vidare i hundenheten och göra den pejlbar, detta görs genom att
först trycka på knappen Fortsätt och sedan Starta session. Nu är det
bara att låsa skärmen för nu är hundenheten pejlningsbar.

 

Notis: När man klickat på Starta session och gjort hundenheten pejlningsbar kommer det att dyka upp en notifikationsikon upp i notifikationsfönstret på din Androidtelefon där det bl.a. står Jaktpejl.se 
service. Det är för att användaren skall veta att applikationen körs i bakgrunden, så även om du trycker på bakåt knappen på din Android till applikationen ”stängs” så körs fortfarande servicen i bakgrunden. Så det enda sättet att stänga servicen på är att tryck på Stoppa Session. Detta är gjort för att man inte av misstag skall stänga av den och skicka iväg hunden med den avslagen. Sen om man nu vill stänga av hundenheten men applikationen är ”nedstängd” så start man den bara som vanligt enligt steg 5. Detta kommer inte medföra att någon ny service startas utan det kommer aldrig köras mer än en, så om du nu trycker på Stop session så kommer notifikationsikonen att försvinna och servicen stängas.

notification

Den är notifiktionen visas när man trycker på Start Session

 Steg 6

Pejlenhet: Nu är det dags att börja pejla, eftersom det än så länge
bara finns en hundenhet tillagd som kommer drop-listan bara innehålla
denna, så för att börja pejla trycker man på Börja Pejla.

 

Notis: Om man lägger till fler hundenheter får man välja i drop-listan
vilken hundenhet man vill pejla eftersom det för tillfället inte går att pejla mer än en hund i taget. Det kommer eventuellt i framtida
versioner att finnas möjlighet att pejla mer än en hund i taget.

 

Startsida

Startsida

Steg 7

Pejlenhet: När man tryckt på Börja pejla kommer en karta att visa, den
kommer vara centrerad över din position förutsatt att det finns en
låsning till GPS:en. Notera att batternivån inte visar något, den sätts först
när den första positionen är mottagen.

pejlsession_guide

Figur 4: Notera att batterinivån inte är uppdaterad, den
sätts först när första postionen är mottagen

 

När du klickar på knappen med de två pilarna som ”roterar runt”, kommer en ruta upp som väntar på svar från
hundenheten. Se bild nedan.

hamtar_koodrdinater3

Hämtar koordinater från hundenheten, notera hur gränssnittet
kan skilja sig beroende på vilken version av Andorid man har på telefonen.

 

Rutan stängs ner när koordinaterna hämtats från hundenheten.
Hundenheten skickar upp till 6 koordinater och bara koordinater som är
nyare än de som redan finns på pejlenheten. Vi tar ett exempel för att
förklara det bättre.

 

Säg att du nu ska släppa din hund, då är det lämpligt att först kolla så att man har kontakt mellan hundenheten och pejlenheten. Det kan man göra genom att begära koordinater innan man släpper hunden.Du får nu en koordinat och en hundikon ritas ut på kartan, ok allt bra, du släpper hunden. Säg nu att det går 10 minuter innan du pejlar nästa gång, och att hundenheten har samlat på sig 20 nya koordinater sedan du pejlade sist. Det hundenheten gör nu är att det skickar de sex koordinaterna inte alla 20, detta görs först och främst för att spara datatrafik och snabba upp kommunikationen mellan pejlenheten och hundenheten. Det ritas nu upp en linje mellan de 7 koordinaterna (1 + 6 koordinat) som hämtats från hundenheten.

Okej men vad händer om hundenheten bara har samlat på sig tre nya koordinater eller kanske inte någon alls sedan du begärde en ny position?

Är det så att hundenheten bara samlat på sig tre nya koordinater kommer den bara skicka dessa, inte sex stycken(eftersom den bara skickar koordinater den inte redan skickat).

Är det så att det inte alls finns någon ny koordinat att hämta från hundenheten så visas en popup text över kartan som säger att det inte finns några nya koordinater(kan t.ex. hända om hundenheten tillfälligt tappat GPS-kontakten).

noCoordinates2

Steg 8

Pejlenhet: Om du tittar i Figur 4, så kan du se meny-knappen uppe i högra hörnet, beroende på vilken version av android du har på din telefon, så är det inte säkert att denna finns. Instället får man använda meny-knappen som finns på telefonen i stället.

Steg 9

Pejlenhet: När du klickar på meny-knappen så finns det det två menyalternativ, Byt karta och Inställningar hundenhet. Se bild nedan.

valj_karta

Så här ser menyn ut

 

 

Notis: Det är inte säker att menyn innehåller två val, beroende på Andriodversion på din telefon kan det vara så att en av dessa ersätter menyknappen bredvid knappen som hämtar nya koordinater.