Integritetspolicy

Här finns beskrivning till varför vissa behörigheter i Android krävs för att Jaktpejl ska fungera så bra som möjligt.

Hundenheten:

  • Identitet/Kontakter, behövs/används för att lättare kunna identifiera användare när det behöver felsökas buggar, t.ex. när det appen inte funkar som det är tänkt.
  • Mikrofon, behövs för att kunna erbjuda/tillhandahålla funktionaliten: skallindikator

In English

  • Identity/Contacts, is needed for debugging, to easier identify debug logs for a certain user
  • Microphone, needed for the ability to provide the bark detection feature

Pejlenheten:

  • Identitet/Kontakter, behövs/används för att lättare kunna identifiera användare när det behöver felsökas buggar, t.ex. när det appen inte funkar som det är tänkt.

In English

  • Identity/Contacts, is needed for debugging, to easier identify debug logs for a certain user